Monthly Archives: February 2008

C# 3.0 Part2 – Tagalized!

Magandang araw! Kamakailan lamang ay nag blog ako ng tungkol sa mga bagong kakayahan ng C#3.0. Nilagay ko doon ang unang apat na bagong features ng C# at sa blog na ito naman ay ipakikita ko ang kasunod na tatlong … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

C# 3.0 New Features – Tagalized!

  Magandang araw! Ang blog na ito ay tungkol sa pinakabagong version ng programming language na C#, ang C# 3.0 na kasamang ilalabas ng Visual Studio.Net 2008-Codenamed Orcas. Ipapakita ko ngayon ang ilan sa mga bagong kakayahan ng C#, at … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LinQ to Collections

This blog is about how to use a new feature in Visual Studio.Net 2008 called LinQ. LinQ is a new way to fetch and query data for our .Net applications. LinQ is short for Language Integrated Query. LinQ gives us … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Linq to Collections – Tagalized!

Ang blog na ito ay tungkol sa paggamit ng isang bagong feature ng Visual Studio.Net 2008 na kung tawagin ay LinQ. Ang LinQ ay isang bagong paraan para kumuha at pumili ng data para sa ating .Net application. Language Integrated … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Snippets

  Have you ever seen a guy do a programming demo, type in a few letters and then suddenly a whole bunch of code appers and yo are caught spellbound by his wizardry? There is no magic involved, what you … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Snippets – Tagalized!

Nakakita na ba kayo ng nag-demo ng pagprogram, tapos may itinayp lang na dalawa o tatlong letra tapos biglang may lumabas na kumpleto nang code, at ikaw ay labis na nahiwagaan? Walang mahikang kasali sa presentasyon na iyong nakita, marahil … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LinQ to SQL

Good day. This is the first of a series of my blogs about one of the new technologies that will ship with Visual Studio 2008 called LinQ or Language Integrated Query. Linq is a new way to write code to … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment