Monthly Archives: January 2008

LinQ to SQL – Tagalized!

Magandang araw! Ito ang una sa ilang mga blogs ko tungkol sa isa sa mga pinakabagong ilalabas na teknolohiyang kung tawagin ay LinQ o Language Integrated Query. Ang LinQ ay isang bagong paraan para magsulat ng code para kumuha, mamili … Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments